img_sub

SCVM

 

SCVM staat voor Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs en werd op 18 september 2001 opgericht, na afschaffing van de be�diging van makelaars en taxateurs. In dit kwaliteitsregister hebben zich inmiddels meer dan 1.000 vakbekwame makelaars en taxateurs geregistreerd, die klaar staan om u van dienst te zijn.

 

De SCVM-geregistreerde makelaars en taxateurs zijn allemaal in bezit van het DNV-certificaat makelaar/taxateur onroerende zaken of taxateur onroerende zaken volgens de norm ISO 17024. Dit certificaat wordt afgegeven door Det Norske Veritas (DNV), Europees marktleider op het gebied van persoonscertificatie.

 

Om ingeschreven te kunnen worden in het SCVM register, is men tevens in het bezit van een geldige en toereikende beroepsaansprakelijkheids-verzekering en heeft men een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten aanleveren. Lidmaatschap van een branchevereniging is niet verplicht. Wel als de SCVM-geregistreerde wil taxeren voor het NWWI en/of NHG: dan is men o.a. verplicht zich aan te sluiten bij een branchevereniging.

 

Carry Schep is sinds 2009 ingeschreven bij het SCVM als Makelaar Taxateur Agrarisch Onroerend Goed onder registratienummer 10A1374SCVM. Deze inschrijving is geldig tot en met 11 december 2014.

 

Mocht er onverhoopt iets gebeuren, dan kunnen betrokken partijen zich wenden tot de Commissie van Beroep SCVM. Het SCVM register is het enige register voor makelaars en taxateurs met een dergelijk klachtenloket.

 

De registratie van elke SCVM-geregistreerde is maximaal vijf jaar geldig. Om ingeschreven te kunnen blijven staan, dient men aan strenge voorwaarden te voldoen. Zo is men verplicht tot het volgen van bijscholingscursussen (de zogenaamde Permanente Educatie) om zodoende zijn kennis en kunde altijd op peil te houden. Zo bent u te allen tijden verzekerd van de kwaliteit van de SCVM-makelaar/taxateur. Indien hij zijn Permanente Educatie niet, of onvoldoende volgt, heeft dit direct consequenties voor zijn inschrijving in het register.

 

De Waarborgcommissie houdt toezicht op het (her)certificeringtraject. DNV is als certificerende instelling in dit kader toezichthouder en kan, wanneer niet voldaan wordt aan de eisen, het certificaat van de makelaar/taxateur intrekken. Dit betekent tevens dat de makelaar/taxateur uit het Register van de SCVM zal worden verwijderd.

 

Het SCVM register wordt erkend door o.a. de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker NHG), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) en het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Taxatierapporten worden door hypothecaire financiers erkend en het Register is openbaar. De SCVM-makelaar is dus herkenbaar en vindbaar voor zijn klanten.

 

De SCVM is een onafhankelijke Stichting en wordt als zodanig ook erkend door de Raad voor Accreditatie. Deze Raad heeft alle DNV-certificatieschema's voor de makelaar/taxateur geaccrediteerd, waarmee de hoogst mogelijke erkenning is afgegeven.